Ehdot

Näitä ehtoja sovelletaan verkkokaupan kautta ostettaviin/varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".

1. Osapuolet

Omistaja/myyjä/varaustenhallinta

 • Havumieli
  Peltolantie 430
  41750 Havumäki
  Y-tunnus 3184660-7

Asiakas

 • Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Havumieli -yrityksen Internet-palveluissa.

2. Varaaminen

Varaus tehdään Havumielen verkkokaupan kautta www.havumieli.johku.com. Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu kohteen/palvelun kuvaukseen ja ohjeistuksiin, sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.

Varausjärjestelmä lähettää tilausvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakas saa laskun ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen ja maksaa varauksen ehtojen (kohta 9) mainittujen maksuehtojen mukaisesti.

Mikäli asiakas epäilee tilauksen/varauksen epäonnistuneen, asiakkaan on oltava viipymättä yhteydessä yrityksen yhteyshenkilöön (miisa@havumieli.fi). Havumieli ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.

 

3. Peruutukset ja muutokset

Peruutuspäivä on se päivä, jona Havumieli saanut tiedon peruutuksesta.

Asiakas vastaa siitä, että tieto peruutuksesta on lähetetty riittävän ajoissa. Peruutus ilmoitetaan tekstiviestillä tai WhatsApp sovelluksella Miisalle (p. 045 1144255).

 • Varattu palvelu voidaan peruuttaa veloituksetta, jos peruutus tehdään viimeistään 7 vuorokautta ennen varattua majoitusajankohtaa.

 • Jos palvelu perutaan 1-7 vuorokautta ennen varauksen alkua, veloitamme 50% varauksen summasta.

  • Vaihtoehtoisesti asiakas voi halutessaan siirtää varaamansa palvelun veloituksetta toiseen ajankohtaan yhden kerran. Jos kyse on majoituspalvelusta, siirto toiseen ajankohtaan on mahdollista saatavuuden puitteissa samalle majoitussesongille. Jos kyseessä on jokin muu palvelu, siirto on mahdollinen tulevan 3kk ajalle.

 • Peruutuksista ja ajankohdan siirroista tulee ilmoittaa viimeistään 1 vuorokausi (=24h) ennen varatun palvelun ajankohtaa. Jos peruutus tehdään myöhemmin tai asiakas jättää saapumatta, veloitamme palvelusta täyden hinnan.

 • Tentsilemajoituksessa ja elämyspalveluissa luonnonolosuhteilla on suuri merkitys palvelun onnistumisen kannalta. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tai siirtää palvelu edellämainittujen peruutusehtojen mukaisesti, mikäli sääennuste on sateinen jne. Samat peruutusehdot pätevät myös sairastapauksissa.

 • Kohdassa 4. on kerrottu lisää toimintatavoista, mikäli turvallisuussyistä sääolosuhteisiin liittyen palveluntarjoaja joutuu peruuttamaan tai muokkaamaan elämyspalvelun/luontomajoituksen sisältöä.

Kertaluontoisten tapahtumien ja kurssien peruutusehdot on mainittu niiden omilla tuotesivuilla. Yleensä tapahtumailmoittautumiset ovat sitovia.

Lahjakortteja ei hyvitetä rahana esimerkiksi peruutustilanteissa tai mikäli lahjakortti muutoin jää käyttämättä siihen kirjattuun viimeiseen käyttöpäivään mennessä.

4. Omistajan oikeus peruuttaa varaus

Havumielellä on oikeus peruuttaa/siirtää/muokata varausta turvallisuussyistä, sääolosuhteiden vuoksi.

4.1. Omistajan oikeus peruuttaa majoitusvaraus

 • Puumajoitteessa yöpyminen ei ole mahdollista ukkosella tai myrskyssä. Jos majoitusta edeltävänä päivänä luvataan tuuli-, myrsky-, ukkos- tai muuta vastaavaa varoitusta Keski-Suomeen, harkitaan tilannetta tapauskohtaisesti. Säävaroituksia seurataan Ilmatieteenlaitoksen ennusteesta.

 • Edellä mainitussa tilanteessa asiakas saa valita, kuinka toimitaan:

  • Majoittuminen kodassa, mikäli majoittumishetkellä on ukkosta tai myrskytuulta. Ukkosen/myrskyn laannuttua asiakas voi siirtyä takaisin puumajoitteeseen.

  • Majoittumisen siirto toiseen ajankohtaan samalle majoituskaudelle.

  • Majoituksen peruutus (hyvitys 50% hinnasta normaalien peruutusehtojen mukaisesti).

 • Mahdollisia muita peruutuksesta aiheutuvia kuluja ei hyvitetä.

 • Havumieli kontaktoi asiakasta em. tilanteessa tekstiviestillä, varaustiedoissa ilmoitettuun puhelinnumeroon. Pääsääntöisesti asiakkaaseen ollaan yhteydessä hyvissä ajoin viimeistään majoitusta edeltävänä päivänä. Tarvittaessa peruutus/siirto/majoituksen muokkaaminen kotaan voidaan tehdä myös myöhemmin majoittumisen aikana, jos ennusteessa/säätilassa tapahtuu äkillisiä, odottamattomia muutoksia.

 • Asiakas vastaa siitä, että hän on ilmoittanut puhelinnumeronsa ja muut yhteystietonsa varauksessaan oikein, jotta tieto saavuttaa asiakkaan. Jos asiakasta ei tavoiteta virheellisten yhteystietojen vuoksi ja asiakas saapuu majoitukseen tilanteessa, jossa majoittuminen puumajoitteessa ei onnistu sään vuoksi, yöpyminen tapahtuu turvallisuussyistä kodassa.
   

6. Force Majeure

Havumielellä on oikeus peruuttaa varaus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa. Tällöin asiakkaalle palautetaan varauksen hinta täysimääräisenä. Mahdollisia muita peruutuksesta aiheutuvia kuluja ei korvata.

 

7. Luontomajoituksen käyttöehdot

 • Asiakas saa 1 vuorokausi ennen majoituksen alkamista ohjeet majoituspaikkaan saapumiseen sekä majoituspaikan käyttöön (toimitetaan sähköpostitse asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen).

 • Sisäänkirjautuminen itsepalveluna klo 16-21, uloskirjautuminen klo 12 mennessä.

 • Asiakas sitoutuu käyttämään puumajoitetta, kotaa ja saunaa niin, ettei niille aiheudu vahinkoa. Asiakas on vastuussa näiden puitteiden asianmukaisesta käytöstä ja pysymisestä ehjänä. Asiakkaalle annetaan alkuohjeistus (kirjallisesti tai suullisesti saapumisen yhteydessä) puumajoitteen, saunan & kodan käytöstä ja asiakas sitoutuu näitä ohjeita noudattamaan. 

 • Ukkosella tai myrskytuulella majoittujien tulee siirtyä kotaan säänsuojaan. Myrskysäällä ei saa oleskella puumajoitteessa turvallisuussyistä. Havumieli ei korvaa asiakkaalle syntyneitä vahinkoja, mikäli asiakas on menetellyt vastoin ohjeita ja on sen vuoksi loukkaantunut. 

 • Asiakas ilmoittaa mahdollisista ongelmista viipymättä puhelimitse yrityksen yhteyshenkilölle p. 0451144255 (Miisa Keinänen). 

 • Asiakkaan tulee kunnioittaa luontoa ja noudattaa ns. roskattoman retkeilyn periaatetta majoittuessaan (=roskat roskiin, ei luontoon). 

 • Majoittumisen jälkeen asiakas jättää puumajoitteen, saunan ja kodan perussiistiin kuntoon siivoten jälkensä. Roskat roskiin, tiskit tiskataan. Mahdollisesta siivoamatta jättämisestä ja sen aiheuttamista kuluista peritään 90€ maksu siivottavan määrän mukaan.

 • Tulenteko on sallittu vain kodassa, erillisiä nuotioita ei saa sytyttää. Tulta tulee käsitellä varoen ja niin, ettei tulta jätetä valvomatta. Kota soveltuu käytettäväksi myös metsäpalovaroituksen aikana. 

 • Tupakointi sekä humalahakuinen alkoholin tai muiden päihteiden käyttö alueella on kielletty.

 • Lemmikkieläimien tuominen majoitukseen on mahdollista vain ennalta sovitusti.

  • Havumielen luontomajoitukseen voi saapua majoittumaan enintään ~25kg painoisten lemmikkieläinten kanssa (pääasiassa koirat). Lemmikkieläinten kanssa yöpyessä yöpyminen tapahtuu aina vieraan omilla makuupusseilla allergiasyistä. Lemmikkieläimestä ilmoitetaan valitsemalla "Mukana lemmikki" -täppä varausta tehdessä.

  • Lemmikki pidetään hallinnassa ja sen pääsy esim. kotieläinten aitauksiin tulee estää niin kotieläinten kuin koiran turvallisuuden vuoksi. Maatilan pihapiirissä liikkuu työkoneita, joten koiran pito hallinnassa on tärkeää myös koiran oman turvallisuuden kannalta. Kiinnipitoaikaa noudatetaan luonnon äärellä ollessa.

 • Havumieli huolehtii puumajoitteen huolellisesta puhtaanapidosta myös lemmikkiasiakkaiden jälkeen.

Suosittelemme, että puumajoitteessa majoittuvilla asiakkailla on voimassa oleva tapaturmavakuutus:

Havumieli ei ole velvollinen korvaamaan huolimattomuudesta, majoitteen virheellisestä käytöstä tai luonnonolosuhteista asiakkaalle aiheutuvaa haittaa tai kuluja (esimerkiksi liukastuminen tai kompastuminen maastossa, teltasta tippuminen, palovamma tulenteossa, hyönteisten aiheuttamat haitat, odottamaton säänvaihtelu, kelirikko yms.).

Myöskään tarjottujen aktiviteettien (tutustumishetki tilan eläimiin) suhteen Havumieli ei ole velvollinen korvaamaan vastaavia vahinkoja. Aktiviteetit järjestetään turvallisuusnäkökulmat huomioiden ja asiakkaita ohjeistetaan turvalliseen toimimiseen eläinten kanssa, mutta yritys ei kuitenkaan ole korvausvelvollinen esimerkiksi tilanteessa, jossa eläimestä johtuen asiakkaalle sattuu vahinko.

Yrityksellä Havumieli on asianmukainen vastuuvakuutus, mutta yritys ei ole muutoin vakuuttanut majoittujia.
 

9. Lahjakortit

Lahjakortteja ei hyvitetä rahana esimerkiksi peruutustilanteissa tai mikäli lahjakortti muutoin jää käyttämättä.

Lahjakorttia ostaessa sovitaan voimassaoloaika ja viimeinen voimassaolopäivä kirjataan lahjakorttiin.

9. Muut ehdot

Pihassa asuvien eläinten ruokkiminen on kielletty, eikä niitä saa häiritä tai niiden aitaukseen mennä luvatta. Aitauksen lähellä ollessa on noudatettava varovaisuutta, sillä aita on sähköistetty.

Piha-alueen rakennuksiin, maatalouskoneisiin ja yms. meneminen on kielletty.

10. Vahinkojen korvaukset

Asiakas on velvollinen korvaamaan yritykselle Havumieli vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana. Myös mukana saapuvien lemmikkien aiheuttamat vahingot ovat varaajan vastuulla. Havumieli pidättää oikeuden laskuttaa tällaiset vahingot asiakkaalta täysimääräisesti.

Havumieli ei ole velvollinen korvaamaan huolimattomuudesta, majoitteen virheellisestä käytöstä tai luonnonolosuhteista asiakkaalle aiheutuvaa haittaa tai kuluja (esimerkiksi liukastuminen tai kompastuminen maastossa, teltasta tippuminen, palovamma tulenteossa, hyönteisten aiheuttamat haitat, odottamaton säänvaihtelu, kelirikko yms.) Myöskään tarjottujen aktiviteettien (tutustumishetki tilan eläimiin) suhteen Havumieli ei ole velvollinen korvaamaan vastaavia vahinkoja. Asiakas vastaa mukana olevien lemmikkien turvallisuudesta täysimääräisesti. Lapset majoittuvat täysi-ikäisen huoltajan ja vanhempien valvonnassa sekä vastuulla.

Aktiviteetit järjestetään turvallisuusnäkökulmat huomioiden, mutta yritys ei kuitenkaan ole korvausvelvollinen esimerkiksi tilanteessa, jossa eläimestä johtuen asiakkaalle sattuu vahinko. Yrityksellä Havumieli on asianmukainen vastuuvakuutus, mutta yritys ei ole muutoin vakuuttanut majoittujia. Yritys suosittelee asiakkailleen vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

 

11. Reklamaatiot

Mahdolliset reklamaatiot on tehtävä viipymättä. Havumieli sitoutuu käsittelemään reklamaation mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään neljän viikon kuluessa reklamaatiosta.

12. Maksuehdot ja maksutavat

Majoitus maksetaan verkkokaupan kautta maksuvälittäjä Visma Payn tarjoamilla maksutapavaihtoehdoilla:

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay
 

Maksutavat:

Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto ja Enterpay Lasku yritykselle.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

13. Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverottomia, sillä Havumieli ei kuulu toistaiseksi ALV-verovelvollisten rekisteriin.

 • Sovellamme majoituskohteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittain ja päivittäin.

 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille.

 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.

 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Luotu 12.4.2021.

Päivitetty 1.5.2023.